Laudes-styret 2021 består av:

Den Første (leder): Torje Uggen
Quaestor (økonomiansvarlig): Teis Haram Malterud
Maestro (musikalsk ansvarlig): Lars Emmanuel Stokkeland
Pater corvus cornix (sosialansvarlig): Simen Flock Hogstad
Publicus relator (PR-ansvarlig): Jonatan Husøy
Solanum tuberosum (potet): Trym Fauchald

Dirigent: Ben René Bjørsvik