Laudes-styret 2022 består av:

Den Første (leder): Martin Løvereide Lindtner
Den Andre (nestleder): Georg Haverkamp
Quaestor (økonomiansvarlig): Olav Indrebø Gjønnæss
Maestro (musikalsk ansvarlig): Samuel Stavland
Pater corvus cornix (sosialansvarlig): Samuel Sårheim
Publicus relator (PR-ansvarlig): Peter Taule-Sivertsen
Solanum tuberosum (potet): Egil Brudvik

Dirigent: Morten Gundersen