Laudes-styret 2024 består av:

Den Første (leder): Eilif Fagerli-Wilhelmsen
Den Andre (nestleder): Petter Bang Haagensen
Quaestor (økonomiansvarlig): Viktor Hager
Maestro (musikalsk ansvarlig): Georg Haverkamp
Pater corvus cornix (sosialansvarlig): Thor Butler Wang
Publicus relator (PR-ansvarlig): Markus Hurlen Klokk
Solanum tuberosum (potet): Olav Indrebø Gjønnæss

Dirigent: Morten Gundersen