Laudes-styret 2023 består av:

Den Første (leder): Martin Løvereide Lindtner
Den Andre (nestleder): Georg Haverkamp
Quaestor (økonomiansvarlig): Olav Indrebø Gjønnæss
Maestro (musikalsk ansvarlig): Håvard Krieg
Pater corvus cornix (sosialansvarlig): Samuel Stavland
Publicus relator (PR-ansvarlig): Samuel Johan Sårheim
Solanum tuberosum (potet): Olav Klepsvik

Dirigent: Morten Gundersen