Laudes-styret 2022 består av:

Den Første (leder): Bjørn Sundberg
Den Andre (nestleder): Georg Haverkamp
Quaestor (økonomiansvarlig): Olav Indrebø Gjønnæss
Maestro (musikalsk ansvarlig): Samuel Stavland
Pater corvus cornix (sosialansvarlig): Martin Løvereide Lindtner
Publicus relator (PR-ansvarlig): Peter Taule-Sivertsen
Solanum tuberosum (potet): Thomas Fjelde Gunnarson

Dirigent: Ben René Bjørsvik